SvK, Konst från svenska konstnärer - Nordens största konstutställning
Kultur 1
space
Sökresultat
 Länkkatalog » Konst » Föreningar »

Det finns 166 länk(ar) i den här avdelningen
Visa per sida: 20 50 100
Gå till sida: 1 2

Arbetsförmedlingen Kultur
Bildbanken är en mötesplats för uppdragsgivare och kreatörer.
 
Atalante
Atalante är en fri scen för samtida konst. En mötesplats där det nyskapande och experimentella tillåts och uppmuntras. Scenens utbud omfattar alla konstarter ­ främst dans, men även musik, film, teater, bildkonst och litteratur.
 
Ateljéföreningen Enkehuset
Ateljeföreningen bildades 1988 av 21 konstnärer som äntligen, efter lång kötid, fick flytta in i nyrenoverade ateljéer i den vackra byggnaden på Norrtullsgatan 45 i Stockholm.
 
Ateljeföreningen Tredje Tvärgatan
Ateljeföreningen Tredje Tvärgatan.
 
Ateljéhuset Glasbruksgatan 25
Historisk byggnad på Söder i Stockholm som inrymmer konstnärsateljéer.
 
Atworknetwork
@Work - A European project.
 
Borstahusens Konstföreing!
Vår förening grundades redan 1966 och fick sitt namn av en av initiativtagarna till bildandet - som just var bosatt i Borstahusen, det lilla genuina gamla fiskesamhället strax norr om Landskrona.
 
Båstad Bjäre Konstförening
Vi är en ideell förening med närmare 500 medlemmar. Vårt galleri ligger i Biblioteket i Kunskapscentrum Agardh mitt i Båstad.
 
Candyland
Utställningsrum i Stockholm som drivs av tio personer som turas om att producera utställningar.
 
Carl Gustaf konstförening
Konstförening i Eskilstuna. till Carls Gustaf konstförening, Du som är intresserad av konst är välkommen att bli medlem i vår konstförening. Årsavgiften är f.n. 300 kr.
 
Cross Border Art
Cross Border Art är en ideell förening som grundats för att stimulera och möjliggöra samarbetesprojekt mellan olika konstnärer i olika länder.
 
C’est Bon Kultur
Förening som ger ut den internationella seriekonst-antologin C'est Bon Anthology. Anordnar även utställningar och andra kulturella evenemang.
 
Dalslands Konstnärsförbund
MEDLEMSGALLERI Välkommen att stifta bekantskap med några av föreningens konstnärer och deras verk genom att ta en titt på den presentation som finns länkad till respektive konstnärs namn på medlemslistan.
 
Dalslands Konstnärsförbund
Dalslands Konstnärsförbund.
 
Enköpings konstförening
Enköpings konstförening.
 
Eskilstuna Konstförening
Du som är intresserad av konst är varmt välkommen att bli medlem i vår förening. Årsavgiften är 175 kronor - en låg avgift, som ger ett gott stöd åt konsten och fina upplevelser för medlemmarna.
 
European Visual Artists
European Visual Artists (EVA) represents the interests of authors' collective management societies for the visual arts. 25 European collecting societies for visual creators are gathered under this roof as members or observers.
 
EWK
Ewert Gustav Adolf Karlsson (EWK) (1918 - 2004) föddes på gården Rävbrinken i Mogata socken, numera i Söderköpings kommun. Han ägnade sig åt jordbruk och tecknade på fritiden tills han 1951 etablerade sig som professionell tecknare.
 
Fiber Art Sweden
Forum för textil nutidskonst, skapar kontakt och sprider information, debatterar, arbetar med utställningar inom landet och internationellt.
 
Finnish Artists' Association MUU
Founded in 1987, is an artist run
interdisciplinary artist association.
 
Forum för utställare
Föreningens medlemmar arbetar med naturhistoriska, konst och kulturhistoriska utställningar. Vi är bland annat producenter, tekniker, scenografer och formgivare. Bland oss finns både anställda på museer och frilansare.
 
Fria Konstnärers Gille
Fria Konstnärers Gille.
 
Frie Kunster
Frie Kunster er en frittstående kulturinstitusjon opprettet etter inspirasjon av middelalderens begrep artes liberales. Frie Kunster vil være et helhetlig kultursenter som omfatter aktiviteter og undervisning innen tegne- og malekunst, skulptur.
 
Föreningen Konst i Karlstad
Består idag av ca. 175 medlemmar Medlemsskapet innebär att du får inbjudan till en enkel buffé med vin för två personer till 8 förhandsvisningar per år.
 
Föreningen Konstrundan i Ulricehamn
Föreningens webbsajt som ger ständig uppdaterad information om gruppens enskilda medlemmar samtidigt om gruppens årlig Konstrunda.
 
Föreningen Svenska Konstnärinnor
Föreningen Svenska Konstnärinnor instiftades den 16 mars 1910 i Stockholm. Inspiratör till föreningens grundande var konstnärinnan Ida von Schulzenheim.
 
Föreningen Svenska Tecknare
Facklig organisation för landets yrkesverksamma illustratörer och grafiska formgivare. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas yrkesintressen både juridiskt, ekonomiskt och ideellt. Ger ut tidskriften Tecknaren.
 
Gaffel
Ateljéföreningen Gaffel bildades 27/8 1998 för att förmedla det av kommunen beviljade ateljéstödet samt att verka för ateljéer och verkstäder åt yrkesverksamma konstnärer.
 
Galleri Transformatorn
Galleri Transformatorn, Löddeköpinge Konstnärsförening - Aktiv konstnärsförening och galleri i Löddeköpinge, Kävlinge kommun.
 
Grafik 99
I mars 1999 startade vi vår förening ? GRAFIK 99 av elva grafiskt intresserade personer, som arbetar med olika sätt att mångfaldiga en bild. Nu är föreningen utvidgad med nya medlemmar som startade upp Bildverket hösten 2002.
 
Grafik i Väst
Grafik i Väst är en ideell förening med drygt 200 konstnärer från hela Sverige och Norden, som driver galleri och grafikbank i Göteborg. GiVs intentioner är förutom att sköta våra medlemmars försäljning.
 
Grafiska Sällskapet
Grafiska Sällskapet.
 
Grønningen
Grønningen er den største sammenslutning af kunstnere i Danmark. Den tæller i dag 54 medlemmer.
 
Gävle konstgrafiker
Gävle Konstgrafiker är en kollektivt ägd grafikverkstad. Föreningen bildades 1960 och är en av Sveriges äldsta.I vår verkstad finns arbetsstationer för koppargrafik, litografi, screentryck, högtryck.
 
Götaälvdalens konstförening
Vi är en grupp konstnärer som är bosatta i Göta Älvdalen med omnejd, från Dalsland i norr ända ner till Göteborg. Konstnärssektionen startade 1970.
 
Götaälvdalens konstnärer
Vi är en grupp på 21 konstnärer bosatta utmed Göta älvs sträckning, som startat upp en hemsida där vi presenterar varje medlem och dom utställningar vi har för tillfället.
 
Göteborgs konstförening
Föreningens ändamål är att väcka och underhålla sinne och smak för den bildande konsten" slår grundarna fast i stadgarna 1854. Göteborgs Konstförening har under 150 år spelat en stor roll för Göteborgs konstliv. Konstmuseet, Konsthallen.
 
Göteborgs Konstnärsklubb
Göteborgs Konstnärsklubb.
 
Hallands konstförening
HALLANDS KONSTFÖRENING.
 
Helsingborgs Konstförening
Att 60-årsjubilerande (1998) Helsingborgs Konstförening hade en föregångare i Helsingborgs Konstklubb är förmodligen obekant för många av dagens helsingborgare.
 
Huddinge KonstnärsKlubb
Huddinge KonstnärsKlubb.
 
Huvudstyrelsen för Konstnärscentrum
Huvudstyrelsen för Konstnärscentrum.
 
Hvens Kulturförening
Hvens Kulturförening bildades 1977 som ett samarbete mellan öns aktiva konstnärer för att sprida och utveckla kultur på ön. Våra olika typer av verksamheter inbegriper utställningar, musikframträdanden samt föredrag och kurser av varierande karaktär.
 
Hvens Kulturförening
Hvens Kulturförening bildades 1977 som ett samarbete mellan öns aktiva konstnärer för att sprida och utveckla kultur på ön.
 
Härke Konstcentrum
Härke Konstcentrum.
 
IAA
The International Association of Art (IAA) Europe is a network of about 40 national member.
 
IKK-Institutet för konstnärer och konstförmedlare
Institutet för konstnärer och konstförmedlare (IKK) är en intresseförening med bas i Malmö som drivs av och för konstnärer och konstförmedlare. Syftet med IKK är främst att belysa och skapa debatt.
 
Internationella konstnärer i Sverige
Föreningen Internationella Konstnärer i Sverige (IKIS) bildades den 30 april 1978 vid en konferens i Nordens folkliga akademi. IKIS medverkar i den permanenta utställningen över invandrade kulturarbetare i Invandrarnas Hus i Borås.
 
InterPlay
Konst behöver inte vara ensamt och gravallvarligt. Design behöver inte vara kommersiellt och ytligt. Vi kan precis som musiker och teatergrupper jamma och åstadkomma mirakel tillsammans. InterPlay är en samlingsplats och kreativt nätverk.
 
Jönköpings läns Konstförening
Jönköpings läns Konstförening.
 
K-C Nord
Konstnärscentrum bildades 1969 för att tillvarata konstnärernas arbetsmarknads-intressen.
 
K-djungel
Konst- och kulturdjungel. Unga intressanta konstnärer i samlingsutställningar på teman handplockade ur samhällsdebatten.
 
Kalmar Konstförening
Kalmar Konstförenings medlemmar "äger" gemensamt den stora konstsamling som är grunden till Kalmar Konstmuseum.
 
KC-Nord
Konstnärscentrum nord.
 
KIF
KRO, KIF.
 
KKV Grafik Malmö
KKV Grafik Malmö.
 
KKV Monumentalverkstad
KKV Monumentalverkstad, Malmö.
 
KKV Textiltryck
KKV Textiltryck, Malmö.
 
KLYS
KLYS är konstnärsorganisationernas samarbetsorgan och paraply när det gäller frågor av gemensamt intresse. Genom sina 18 medlemsorganisationer företräder KLYS ca 30.000 kulturellt yrkesverksamma i Sverige. inom olika konstarter såsom författare.
 
Kollektviverkstäder RIKS
Konstnärernas Kollektivverkstäder, KKV, är öppna för yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare. För många konstnärer utgör verkstäderna ett viktigt komplement till den egna ateljén eller helt enkelt den enda möjligheten att kunna arbeta.
 
Konsensusgruppen
Konsensusgruppen är en samling yrkesverksamma konstnärer, alla bosatta i Sundsvall. Vi verkar för att synliggöra den lokala konsten dels genom ett bokprojekt och dels genom ett affischprojekt.
 
Konst i Dalarna
Konst i Dalarna är en ideell förening med syfte att verka regionalt för bild- och formkonstens främjande. Föreningen startade på initiativ av KRO och KIF i Dalarna. Medlem i föreningen kan den bli som är yrkesverksam bild- eller formkonstnär.
 
Konstakademien
Konstakademiens ursprungliga målsättning enligt stadgarnas ändamålsparagraf är att i Sverige främja utvecklingen av målar- bildhuggar- och byggnadskonsten och andra till bildkonsten hörande konstarter .
 
KonstArt
Konstklubb som arrangerar aktiviteter för privatpersoner, företag och konstföreningar främst i Göteborg. I medlemskapet får man en årslitografi och kan vinna konst.
 
Konsten.net
Konsten är ett elektroniskt nyhetsbrev om samtidskonsten, helt på svenska för en svensk publik. Konsten har ambitionen att erbjuda kommentarer till dagens konst ur en nisch belägen någonstans mellan dagstidningarnas rapportering och konsttidskrift.
 
Konstfrämjandet
Konstfrämjandets uppgift är att nå alla människor med konst och konstbildning. Samma uppdrag som vid starten 1947, men för att klara uppdraget krävs ett Konstfrämjande i tiden.
 
Konstfrämjandet i Uppsala
Konstfrämjandet i Uppsala.
 
Konstfrämjandet i Västerbotten
Konstfrämjandet har sedan starten 1947, på folkrörelsernas uppdrag, arbetat för att sprida intresset för konsten och erbjuda kvalitetskonst till överkomligt pris.
 
Konstfrämjandet Örebro
I Örebro län startades konstfrämjandeverksamheten hösten 1969 som försöksverksamhet. I Gamla Teatern erhölls vackra utställningslokaler och plats för lager och expedition. Efter några års försök bildades Konstfrämjandet Örebro län.
 
Konstföreningen Galleri Grythyttan
Konstföreningen Galleri Grythyttan är en allmän konstförening, öppen för alla och ansluten till Sveriges Konstföreningar.
Föreningen bildades 1982. Syftet är att öka intresset för god konst och kvalificerat konsthantverk.
 
Konstgillet
Konstgillet är en ideell förening för alla konstintresserade. Alla konstintresserade är välkomna att vara medlemmar. Utlottning sker en gång om året.
 
Konstgruppen Gargoyle
Vårt syfte är att fungera som en gargoyle och expandera konstrummet genom kasta vatten så långt ut som möjligt utanför kulturbyggnaden. Vi vill därför verka för att försälja, förskänka, förstöra, förmedla, bild, form, ord, ton, rörelse, för att ge be
 
Konstik - Konst i Kalmar län
För dig som vill veta vad som händer i Kalmar Län inom konsten: konstnärer, museer, föreningar och gallerier.
 
Konstkusten
Konstkusten utvecklas vidare av föreningen Konstsilon, med stöd av Strömstad kommun, VG-regionen Kultur och Strömstads konstförening.
 
kOnSTkustens idéela förening
kOnSTkustens idéela förening.
 
Konstliv i Halland
Förening för yrkeskonstnärer och konsthanverkare i Halland. Genomför konstvandring i Kristihimmelsfärdshelgen & ger ut en skrift om Hallands konstliv.
 
Konstmajrundan
Konstmajrundan är en förening av konstnärer och konsthantverkare på mellersta Öland. Målare, keramiker, textilkonstnärer och en smed.Föreningen bildades 1996 och firar sitt 10-årsjubileum i år.
 
Konstnärernas Kollektivverkstad - Bohuslän
Konstnärernas Kollektivverkstad - Bohuslän bedriver sedan 1980 sin verksamhet i en tidigare stenindustri belägen vid Bottnafjorden i norra Bohuslän.
 
Konstnärernas Kollektivverkstad i Västerås
Konstnärernas Kollektivverkstad KKV i Västerås.
 
Konstnärernas kollektivverkstad, Stockholm
KKV är en ideell förening som bildades 1969. Då låg verkstan på Rosenlundsgatan i Stockholm, men är sedan 1984 inrymd i en vacker och ljus industrifastighet i Nacka. Genom åren har föreningen växt och har nu över 900 medlemmar.
 
Konstnärernas Kollektivverkstäders Riksorganisation
KKV-Riks är riksorganisationen för de största konstnärsverkstaderna runt om i Sverige. På konstnärsverkstäderna skapas en stor del av den offentliga konsten. Sidan leder också vidare till enskilda verkstäder och konstnärer.
 
Konstnärernas Riksorganisation
Ny upphovsrättslag på väg Nu har lagrådet lämnat ett yttrande om förslaget till ny upphovsrättslag och Sverige har därmed kommit närmare ett införande av ny upphovsrättslag. För ytterligare information hänvisas till BUS.
 
Konstnärs centrum Syd
KONSTNÄRScentrum SYd.
 
Konstnärscentrum
En ideell förening med ändamål att tillvarata de yrkesverksamma konstnärernas arbetsmarknadsintressen.
 
Konstnärscentrum Mitt
Organisationen Konstnärscentrum består av fem regioner i Sverige. Öst, Väst, Syd, Mitt och Nord. Alla fem regionerna är fristående ideella föreningar med samma arbetsinriktning och målsättningstadgar.
 
Konstnärscentrum Väst
KC Väst är en ideell förening med ca fyrahundra yrkesverksamma konstnärer som medlemmar från Västra Götalands, Hallands och Jönköpings län. KC Väst är en av fem regioner som bildar Konstnärscentrum.
 
Konstnärscentrum Öst
Konstnärscentrum Öst (KC Öst) är en ideell konstnärsdriven förening för yrkesverksamma konstnärer.
 
Konstnärsföreningen alka
konstnärsföreningen alka är en intresseorganisation som riktar sig till yrkesversamma konstnärer och andra kulturutövare.
 
Konstnärsgillet Söderslätt
Konstnärsgillet Söderslätt - konstrundan: Öppet hus på Söderslätt.
 
Konstnärsgruppen Sydväst, KSV
Verkar för konst och kultur i sydvästra Skåne. Arrangerar Konstrundan i Sydvästra Skåne varje vår.
 
Konstrundan i Blekinge
Konstrundan i Blekinge, årligen återkommande.
 
Konstvandring i Dalsland
Webbplatsen beskriver ett årligt evenemang: konstvandringen i Dalsland, deltagarna, föreningen Konstvandring i Dalsland samt dess medlemmar och verksamheter
 
KRO
Tidningen-Konstnären är fackligt organ för KRO och KIF och utkommer med 4 nummer per år. Fokus ligger på konstnärers och konsthantverkares yrkesvillkor. Tidningen startades 1937.
 
Kulturföreningen Inkonst
Startades 1998 och har med tiden vuxit underifrån till en kraftfull verksamhet som fungerar som en plattform för ung kultur i alla dess uttrycksformer.
 
Kulturtorget
Kulturtorget är ett resultat av ett ökat samarbete på kulturområdet inom länet mellan kommunerna, landstinget, länsstyrelsen och länsturismorganisationen. Kulturtorget startade 1999 som projekt inom ramen för Regional sammanhål.
 
Limhamns Konstförening
Föreningen skapades 1957 och har som största målsättning att verka för spridning och förståelse av framför allt samtida konstnärer.
 
Ljusstråk
Den Idéella Föreningen Ljusstråk
Ljusstråk är ett nätverk med konstnärer, konsthantverkare, scenkonstnärer, dansare och artister som träffas flera gånger per år. Ljusstråk är också ett evenemang första helgen i september med öppna ateljeer.
 
Luleå konstklubb
Luleå konstklubb.
 
Lysekils konstförening
Lysekils konstförening är en allmän konstförening och medlem i Sveriges Konstförningar. Målsättningen med verksamheten är att verka för konstbildning och ökat intresse för konst. Föreningens huvuduppgift är att driva Lysekils Konsthall.
 
Mejan Labs
Mejan Labs öppnade 2006 i Kungliga Akademien för de Fria Konsternas byggnad och fungerar som en ny scen kopplad till Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Målsättningen är att etablera en plats som arbetar med utbildning, forskning, experiment.
 
Sök
På gång

«    Maj 2022    »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Evenemang

Avancerad
sökning »
Stockholms länUppsala länSödermanlands länÖstergötlands länJönköpings länKronobergs länKalmar länGotlands länBlekinge länSkåne länHallands länVästra Götalands länVärmlands länÖrebro länVästmanlands länDalarnas länGävleborgs länVästernorrlands länJämtlands länVästerbottens länNorrbottens län

Idag
Utställning
Galleri Hantverket Stockolm
Annika Andersson - fönsterutställning
Sintra Göteborg
Lambert Werner -collage
STUDIO L2 Stockholm
Tillväxt - vad är det?
Malmö Museer Malmö
Eva Bertilzon
Hotell Gässlingen Skanör
Utställning Jan Stenmark
Seriegalleriet Stockholm
Tidsrymd
Kungsbacka Konsthall Kungsbacka
Johan Herder
Åstorp konsthall-I anslutning till biblioteket Åstorp
Ellen Jacobsen Holvik - fönsterutställning
Sintra Göteborg
Lena Andersson - utställning
Sintra Göteborg
Kent Iwemyr
Dalslands konstmuseum Åsensbruk
Unlimited Art
Galleri Riddaren Stockholm
Ulla Kristina Eriksson
Café Sågmöllan Kivik
Gerlesborgsskolan
Dalslands konstmuseum Åsensbruk
Ulla Kristina Eriksson
Vellinge bibliotek Vällinge

Lista dagens evenemang »

Dagens namn
Ivan
Vanja
Dagens bild
Länkspaninga n n o n s e r
Konservering & Restaurering-Ateljé Catellani
Konstkvarteret, Internetgalleri
Auctionet ger dig tillgång till Sveriges lokala auktionshus på en och samma sajt.
LOUISE HÄVRE
Sveriges främsta konstportal * Länkar till Svenska Konstnärer *  Links to Swedish Artists
Omkonst - konstnärer skriver om konst. Susanna Slöör & Leif Mattsson
Konstkvarteret är en mötesplats för alla konstintresserade
Auctionet ger dig tillgång till lokala auktionshus i både Sverige och Tyskland
Skicka ett konstverk som vykort! TRYCK HÄR!