Hans Alexander Gerlanius
Decopotterycolour
Skulptörförbundet är en ideell förening med yrkesverksamma skulptörer från hela Sverige.